Přinášíme seznam vyplacených nadačních příspěvků pro pomoc železničářům a jejich rodinám za rok 2022, jehož celkový objem za rok 2022 činí 2 873 tis. Kč. Nadační příspěvky jsou určeny k podpoře kolegů železničářů a jejich rodin v případě úrazů, nehod, vážných nemocí a dalších nepříznivých situací, které by mohly mít vliv na životy a finanční situaci železničářů a jejich rodin. Níže uvedený seznam ukazuje obrovskou angažovanost Vás všech. Děkujeme Vám za podporu, prostřednictvím které můžeme změnit železniční svět alespoň trošku k lepšímu.

Pořadové číslo Adresát nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku včetně účelu

1.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po strojvedoucím, který přišel o život při železniční nehodě.

VS: 07202001

75 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 575 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu rodiny a dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

2.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po vedoucím posunu, který přišel o život při tragické železniční nehodě.

VS: 20200009

75 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 375 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

3.

Vdova a tři poloosiřelé děti po zámečníkovi kolejových vozidel, který přišel o život při tragické události při výkonu práce.

VS: 20200011

100 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 500 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

4.

Dcera posunovače, která trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.

VS: 20200012

50 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 250 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

5.

Vdova a jedno poloosiřelé dítě po vedoucím posunu, který zemřel na následky spojené s pandemickým onemocněním COVID-19.

VS: 20210015

75 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 225 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2023.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách.

6.

Oboustranný sirotek, dítě po zemřelém železničáři.

VS: 20210016

30 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 150 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2023.

Na podporu příjemce při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách.

7.

Oboustranný sirotek, dítě po zemřelém železničáři.

VS: 20210017

30 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 150 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2023.

Na podporu příjemce při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách.

8.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po vedoucím oddělení železničního dopravního podniku, který podlehl vážné nemoci.

VS: 20210018

75 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 375 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2025.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

9.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po strojvedoucím, jenž tragicky zahynul.

VS: 20210048

112 500 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 575 000 Kč rozložená do ročních splátek až do 2025.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

10.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po strojvedoucím, jenž tragicky zahynul.

VS: 20210045

110 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 550 000 Kč rozložená do ročních splátek až do 2025.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

11.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po specialistovi údržby a oprav kolejových vozidel, který zemřel na následky spojené s pandemickým onemocněním COVID-19.

VS: 20210042

100 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 300 000 Kč rozložená do ročních splátek až do 2023.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

12.

Vdova a jedno poloosiřelé dítě po vedoucím skupiny železničního dopravního podniku, jenž tragicky zahynul.

VS: 20210049

75 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 225 000 Kč rozložená do ročních splátek až do 2023.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

13.

Vdova po strojvedoucím, jenž tragicky zahynul.

VS: 20210044

100 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Finanční podpora vdovy.

14.

Zraněný vlakvedoucí po vážné železniční nehodě.

VS: 20210047

100 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

15.

Vdova po strojvedoucím, jenž zahynul při železniční nehodě.

VS: 20210050

50 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Finanční podpora vdovy.

16.

Dcera po strojvedoucím, jenž zahynul při železniční nehodě.

VS: 20210051

120 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 150 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2023.

Na podporu vzdělání a volnočasových aktivit.

17.

Vdova po průvodčím, jenž tragicky zahynul.

VS: 20210052

100 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Finanční podpora vdovy.

18.

Zraněný železničář po dopravní nehodě.

VS: 20210054

200 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

19.

Podpora nemocného dítěte s duševním onemocněním.

VS: 20210056

100 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 250 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2025.

Na podporu vzdělání, zdravotních výdajů a dalších výdajů k zajištění zvýšení kvality života.

20.

Vdova a jedno poloosiřelé dítě po železničáři, jenž tragicky zahynul.

VS: 20220057

100 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 300 000 Kč rozložená do ročních splátek až do 2024.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách a na finanční podporu rodiny.

21.

Podpora dítěte s DMO.

VS: 20220058

50 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 250 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2026.

Na podporu vzdělání, zdravotních výdajů a dalších výdajů k zajištění zvýšení kvality života.

22.

Vdovec a nezaopatřené dítě po zesnulé železničářce.

VS: 20220059

60 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 240 000 Kč rozložená do ročních splátek až do 2025.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách a na finanční podporu rodiny.

23.

Zraněný vedoucí posunu při posunu.

VS: 20220060

200 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

24.

Železničářka po těžké mozkové příhodě.

VS: 20220061

125 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 250 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2023.

Na podporu zdravotních výdajů a dalších výdajů k zajištění zvýšení kvality života.

25.

Zraněný železničář po nehodě.

VS: 20220062

75 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

26.

Pozůstalý druh a dvě poloosiřelé děti po zesnulé vlakvedoucí.

VS: 20220063

75 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 375 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2026.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách a na finanční podporu rodiny.

27.

Vdova a jedno poloosiřelé dítě po zesnulém železničáři.

VS: 20220064

60 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 300 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2026.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách a na finanční podporu rodiny.

28.

Vdovec – železničář a jedno poloosiřelé dítě.

VS: 20220065

60 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 300 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2026.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách a na finanční podporu rodiny.

29.

Vdovec – železničář a jedno poloosiřelé dítě.

VS: 20220066

60 000 Kč vyplaceno v roce 2022.

Celková pomoc 300 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2026.

Na podporu dítěte při jeho vzdělání a volnočasových aktivitách a na finanční podporu rodiny.

30.

Železničář trpící vážnou nemocí.

VS: 20220067

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

31.

Vlakvedoucí trpící vážnou nemocí.

VS: 20220068

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

32.

Železničářka trpící vážnou nemocí.

VS: 20220069

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

33.

Zraněný strojvedoucí po železniční nehodě.

VS: 20220070

30 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

34.

Zraněný posunovač po železniční nehodě.

VS: 2022071

30 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

35.

Zraněný strojvedoucí po železniční nehodě.

VS: 20220072

30 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.

36.

Zraněný vedoucí posunu po železniční nehodě.

VS: 20220073

30 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních a rekonvalescenčních výdajů a na finanční podporu.