Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM byl založen dne 9. června 2020 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dne 23. června 2020 byl zapsán Městským soudem v Praze do nadačního rejstříku, oddíl N, vložka 1826, s přiděleným identifikačním číslem 092 64 906.

Zřizovateli Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM je společnost České dráhy, a.s., a její dceřiná společnost ČD Cargo, a.s.

Společnosti České dráhy, a.s., a ČD Cargo, a.s., se rozhodly pomáhat osobám, pracujícím aktuálně či dříve pro železnici a jejich rodinám, v těžkých životních situacích způsobených zejména závažnými onemocněními, těžkými úrazy (včetně úrazů s následkem smrti), živelnými pohromami či jinými vnějšími zásahy, které podstatným způsobem negativně ovlivní život, rodinu nebo rodinné zázemí. Účelem Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM ale není řešení situací hmotné nouze.