Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl teprve v polovině roku 2020, avšak i přesto jsme dokázali společnými silami pomoci našim kolegům železničářům a jejich rodinám, kteří nás v těžkých chvílích potřebovali.

A nyní několik důležitých čísel za rok 2020:

  • 21 220 000 Kč – celková částka, kterou se podařilo vybrat na transparentním účtu
  • 2 090 000 Kč – celkový objem vyplacených nadačních příspěvků (bez budoucích splátek)
  • 19 130 000 Kč – zůstatek na transparentním účtu ke dni 31. 12. 2020

Částka 2 090 000 Kč byla přerozdělena mezi níže uvedené kolegy železničáře a jejich rodiny:

1.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po strojvedoucím, který přišel o život při železniční nehodě.

VS: 07202001

275 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 575 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu rodiny a dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

2.

Strojvedoucí, který při železniční nehodě utrpěl vážná zranění v podobě mnohačetných zlomenin, pohmožděnin a musel se podrobit několika operacím.

VS: 07202001

250 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny a náhradu zdravotních výdajů.

 

3.

Vlakvedoucí, který při železniční nehodě utrpěl středně těžká zranění.

VS: 07202002

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny a náhradu zdravotních výdajů.

4.

Vlakvedoucí zúčastněná při vážně železniční nehodě, která utrpěla těžký psychický otřes.

VS: 07202002

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny a náhradu zdravotních výdajů.

5.

Vlakvedoucí, kterému po vážné železniční nehodě byla amputována dolní končetina.

VS: 07202002

300 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny, náhradu zdravotních výdajů a potřeb zlepšení kvality života.

6.

Posunovač, který při mimořádné události na železnici utrpěl vážná zranění, včetně amputace horní končetiny.

VS: 20200006

200 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny, náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

7.

Strojvedoucí, kterému po vážné železniční nehodě byly amputovány obě dolní končetiny.

VS: 20200010

400 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

8.

Vedoucí posunu, který při mimořádné události na železnici utrpěl vážná zranění.

VS: 20200007

100 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních výdajů a na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

9.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po vedoucím posunu, který přišel o život při tragické železniční nehodě.

VS: 20200009

75 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 375 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

10.

Vdova a tři poloosiřelé děti po zámečníkovi kolejových vozidel, který přišel o život při tragické události při výkonu práce.

VS: 20200011

100 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 500 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

11.

Člen obsluhy nákladního vlaku, který v důsledku mimořádné události na železnici přišel o dolní končetinu.

VS: 20200008

200 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

12.

Dcera posunovače, která trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.

VS: 20200012

50 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 250 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

S ohledem na citlivost konkrétních případů se nadační fond rozhodl zveřejnit pouze takto anonymizovanou verzi pomoci.

Bohužel existují v životě momenty, kdy se vám může zdát, že vám osud na trať života postavil nepřekonatelnou překážku, avšak pro tyto momenty je tu Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, který tuto překážku pro vás zbourá a umožní vám vidět v dáli zase slunce svítat. Shora uvedené pomoci jsou toho, alespoň pevně věříme, důkazem. Naše modrá srdce bijí pro všechny potřebné dále a ani v roce 2021 se nezastaví.

Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM dnes rozdělila téměř 3 miliony korun na podporu železničářů a jejich rodin.

Skupina ČD prostřednictvím nadačního fondu pomáhá osobám pracujícím v současnosti či dříve pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích způsobených zejména závažnými onemocněními, těžkými úrazy (včetně úrazů s následkem smrti), živelními pohromami či jinými vnějšími zásahy, které podstatným způsobem negativně ovlivní život, rodinu nebo rodinné zázemí.

Prostředky rozděluje správní rada fondu, která dnes vyhověla 7 žádostem a zároveň rozhodla o konečném doplatku finanční pomoci pro 4 zaměstnance ČD zraněné letos v červenci u Perninku a pro rodinu strojvedoucího, který krátce na to zemřel při mimořádné události u Českého Brodu. Celkem tak správní rada na dnešním zasedání rozdělila finanční pomoc ve výši 2 890 000 Kč, včetně dlouhodobé pomoci.

Prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na léčení a rehabilitaci zraněných, pokrytí jejich životních potřeb, nákup kompenzačních pomůcek a v případě pomoci rodinám také na zajištění vzdělání dětí. Podporu může Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM poskytnout jednorázově, nebo ji vyplácet v opakujících se splátkách.

Václav Nebeský, předseda správní rady nadačního fondu a také předseda představenstva a generální ředitel ČD, k činnosti fondu říká: „Vidím, že jeho založení bylo skutečně potřebné. Podává pomocnou ruku tam, kde samotná firma již pomoci nemůže. I když funguje teprve krátkou dobu, už jsme z něj podpořili více než desítku lidí a rozdělili mezi ně 3 290 000 korun. Nejde přitom pouze o peníze poskytnuté Českými drahami a ČD Cargem, ale je velmi potěšující, že fond podporují i konkrétní jednotlivci.“

Místopředseda nadačního fondu a předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Cargo Ivan Bednárik k tomu dodává: „Železniční doprava je nejbezpečnější formou dopravy, ale ani jí se nevyhýbají nehody a mimořádné události, při kterých dochází ke zraněním s trvalými následky nebo dokonce k úmrtí našich kolegů. Zdraví a život vrátit neumíme, ale prostřednictvím nadačního fondu může každý z nás pomoci alespoň trochu zmírnit následky tragických událostí a přispět k lepšímu životu těch, kteří měli méně štěstí. Nadační fond je přitom otevřen a jeho činnost mohou podporovat i naši partneři, železniční fanoušci nebo přátelé železničářů.“

Další zasedání správní rady nadačního fondu se bude konat v první dekádě prosince 2020.

Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM rozdělila prvních 400 tisíc korun z transparentního účtu. Příjemci jsou zaměstnanci Českých drah, kteří utrpěli zranění při nedávných vážných nehodách u Perninku a u Českého Brodu.

„Zároveň jsme schválili vyplacení finanční podpory rodině našeho strojvedoucího, který při střetu u Českého Brodu zahynul,“ upřesňuje předseda správní rady fondu Václav Nebeský a dodává: „Rozdělili jsme všechny prostředky, které dárci poslali pod variabilními symboly právě pro tyto konkrétní případy, a k nim jsme zhruba stejnou částku ještě přidali ze společného účtu. Celkem jsme jako první pomoc pro zmírnění důsledků tragických nehod na naše zaměstnance a jejich rodiny rozdělili 400 tisíc korun.“

Jedním z nich je i vlakvedoucí Petr Paťha. „Když jsem šel ráno do práce, myslel jsem na to, jaký je krásný den. A to je to poslední, co si pamatuji. Pak jsem se probral v nemocnici,“ popisuje osudný den Petr Paťha. V péči lékařů bude vzhledem k závažnosti zranění ještě dlouho, už teď se ale těší, až mu dovolí vyrazit alespoň na nemocniční zahradu. Petr žije sám se svou dcerou a železniční neštěstí u Perninku mu obrátilo život naruby. „Budu muset řešit spoustu věcí, včetně výpadku pravidelného příjmu, bydlení kvůli zvýšení bezbariérovosti a tak dále. Všechno bude nové a složitější. Přesto jsem optimistický a věřím, že to zvládnu. Za jakoukoliv pomoc a podporu jsem všem moc vděčný. Je fajn vědět, že na to nejsem sám.“

Právě kvůli podobným osudům Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl. Založily ho České dráhy a jejich největší dceřiná společnost ČD Cargo. O spolupráci už projevily zájem také další společnosti Skupiny ČD.

„Myšlenku na založení fondu pro podporu železničářů, kteří se například v důsledku zranění, či vážné nemoci dostali do složité životní situace, jsme měli s panem předsedou Nebeským společnou. Nebylo tedy těžké se shodnout a zhmotnit ji. Jednoznačně jsme se také shodli v tom, že je potřeba jako prvním pomoci zaměstnancům zraněným při nedávných mimořádnostech a rodině zemřelého strojvedoucího. Sbírky ale běží dál a všechny prostředky, které se na transparentním účtu nashromáždí pod zveřejněnými variabilními symboly, rozdělíme na dalším zasedání koncem listopadu,“ doplňuje místopředseda správní rady nadačního fondu Ivan Bednárik.

„Pomoci může každý. I malý finanční příspěvek, když se takových sejde víc na jednom účtu, usnadní někomu, kdo pomoc potřebuje, život. Každý také může poslat návrh na poskytnutí pomoci. Správní rada jednotlivé případy posoudí a rozhodne o vyplacení podpory,“ uzavírá Václav Nebeský.