Dovolujeme si vám oznámit, že dne 14. 10. 2020 byla ukončena adresná finanční pomoc prostřednictvím variabilních symbolů pro zraněného strojvedoucího a rodinu zesnulého strojvedoucího evidovaná pod VS: 07202001 a rovněž finanční pomoc pro zraněné vlakvedoucí evidovaná pod VS: 07202002. Ke zranění našich kolegů, a bohužel i smrtelnému zranění, došlo v rámci nehody u Perninku dne 7. 7. 2020 a nehody ve stanici Český Brod dne 14. 7. 2020.

Vy všichni jste pomáhali SRDCEM a díky vám se povedlo na variabilní symbol strojvedoucích vybrat částku 198 300 Kč a na variabilní symbol vlakvedoucích částku 172 800 Kč. Nadační fond na podporu zraněných kolegů a pozůstalé rodiny použil i další variabilním symbolem nepřiřazené finanční prostředky. Celkem včetně vaší pomoci byla na tyto dva případy přiřazena částka ve výši 1 265 000 Kč, která v sobě zahrnuje i dlouhodobou pomoc.

Pokud nadační fond po datu 14. 10. 2020 obdrží na transparentním účtu částku na shora uvedené případy, budou sloužit již dalším kolegům, kteří potřebují vaši pomoc.

Nadační fond pomáhá dále, protože všichni jsme na jedné trati.