Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl teprve v polovině roku 2020, avšak i přesto jsme dokázali společnými silami pomoci našim kolegům železničářům a jejich rodinám, kteří nás v těžkých chvílích potřebovali.

A nyní několik důležitých čísel za rok 2020:

  • 21 220 000 Kč – celková částka, kterou se podařilo vybrat na transparentním účtu
  • 2 090 000 Kč – celkový objem vyplacených nadačních příspěvků (bez budoucích splátek)
  • 19 130 000 Kč – zůstatek na transparentním účtu ke dni 31. 12. 2020

Částka 2 090 000 Kč byla přerozdělena mezi níže uvedené kolegy železničáře a jejich rodiny:

1.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po strojvedoucím, který přišel o život při železniční nehodě.

VS: 07202001

275 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 575 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu rodiny a dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

2.

Strojvedoucí, který při železniční nehodě utrpěl vážná zranění v podobě mnohačetných zlomenin, pohmožděnin a musel se podrobit několika operacím.

VS: 07202001

250 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny a náhradu zdravotních výdajů.

 

3.

Vlakvedoucí, který při železniční nehodě utrpěl středně těžká zranění.

VS: 07202002

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny a náhradu zdravotních výdajů.

4.

Vlakvedoucí zúčastněná při vážně železniční nehodě, která utrpěla těžký psychický otřes.

VS: 07202002

70 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny a náhradu zdravotních výdajů.

5.

Vlakvedoucí, kterému po vážné železniční nehodě byla amputována dolní končetina.

VS: 07202002

300 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny, náhradu zdravotních výdajů a potřeb zlepšení kvality života.

6.

Posunovač, který při mimořádné události na železnici utrpěl vážná zranění, včetně amputace horní končetiny.

VS: 20200006

200 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na podporu rodiny, náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

7.

Strojvedoucí, kterému po vážné železniční nehodě byly amputovány obě dolní končetiny.

VS: 20200010

400 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

8.

Vedoucí posunu, který při mimořádné události na železnici utrpěl vážná zranění.

VS: 20200007

100 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních výdajů a na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

9.

Vdova a dvě poloosiřelé děti po vedoucím posunu, který přišel o život při tragické železniční nehodě.

VS: 20200009

75 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 375 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

10.

Vdova a tři poloosiřelé děti po zámečníkovi kolejových vozidel, který přišel o život při tragické události při výkonu práce.

VS: 20200011

100 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 500 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na podporu dětí při jejich vzdělání a volnočasových aktivitách.

11.

Člen obsluhy nákladního vlaku, který v důsledku mimořádné události na železnici přišel o dolní končetinu.

VS: 20200008

200 000 Kč celková vyplacená pomoc.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

12.

Dcera posunovače, která trpí od narození dětskou mozkovou obrnou.

VS: 20200012

50 000 Kč vyplaceno v roce 2020.

Celková pomoc 250 000 Kč rozložená do ročních splátek až do roku 2024.

Na náhradu zdravotních výdajů a potřeb ke zlepšení kvality života.

S ohledem na citlivost konkrétních případů se nadační fond rozhodl zveřejnit pouze takto anonymizovanou verzi pomoci.

Bohužel existují v životě momenty, kdy se vám může zdát, že vám osud na trať života postavil nepřekonatelnou překážku, avšak pro tyto momenty je tu Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM, který tuto překážku pro vás zbourá a umožní vám vidět v dáli zase slunce svítat. Shora uvedené pomoci jsou toho, alespoň pevně věříme, důkazem. Naše modrá srdce bijí pro všechny potřebné dále a ani v roce 2021 se nezastaví.