Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM dnes rozdělila téměř 3 miliony korun na podporu železničářů a jejich rodin.

Skupina ČD prostřednictvím nadačního fondu pomáhá osobám pracujícím v současnosti či dříve pro železnici a jejich rodinám v těžkých životních situacích způsobených zejména závažnými onemocněními, těžkými úrazy (včetně úrazů s následkem smrti), živelními pohromami či jinými vnějšími zásahy, které podstatným způsobem negativně ovlivní život, rodinu nebo rodinné zázemí.

Prostředky rozděluje správní rada fondu, která dnes vyhověla 7 žádostem a zároveň rozhodla o konečném doplatku finanční pomoci pro 4 zaměstnance ČD zraněné letos v červenci u Perninku a pro rodinu strojvedoucího, který krátce na to zemřel při mimořádné události u Českého Brodu. Celkem tak správní rada na dnešním zasedání rozdělila finanční pomoc ve výši 2 890 000 Kč, včetně dlouhodobé pomoci.

Prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na léčení a rehabilitaci zraněných, pokrytí jejich životních potřeb, nákup kompenzačních pomůcek a v případě pomoci rodinám také na zajištění vzdělání dětí. Podporu může Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM poskytnout jednorázově, nebo ji vyplácet v opakujících se splátkách.

Václav Nebeský, předseda správní rady nadačního fondu a také předseda představenstva a generální ředitel ČD, k činnosti fondu říká: „Vidím, že jeho založení bylo skutečně potřebné. Podává pomocnou ruku tam, kde samotná firma již pomoci nemůže. I když funguje teprve krátkou dobu, už jsme z něj podpořili více než desítku lidí a rozdělili mezi ně 3 290 000 korun. Nejde přitom pouze o peníze poskytnuté Českými drahami a ČD Cargem, ale je velmi potěšující, že fond podporují i konkrétní jednotlivci.“

Místopředseda nadačního fondu a předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Cargo Ivan Bednárik k tomu dodává: „Železniční doprava je nejbezpečnější formou dopravy, ale ani jí se nevyhýbají nehody a mimořádné události, při kterých dochází ke zraněním s trvalými následky nebo dokonce k úmrtí našich kolegů. Zdraví a život vrátit neumíme, ale prostřednictvím nadačního fondu může každý z nás pomoci alespoň trochu zmírnit následky tragických událostí a přispět k lepšímu životu těch, kteří měli méně štěstí. Nadační fond je přitom otevřen a jeho činnost mohou podporovat i naši partneři, železniční fanoušci nebo přátelé železničářů.“

Další zasedání správní rady nadačního fondu se bude konat v první dekádě prosince 2020.